Telefon: +3811 311 78 52 | Email: office@panacea.rs

Srpski jezik Engleski jezik

O nama

O nama

PANACEA SOLUTION je nevladina organizacija (NGO) formirana 2002. godine, i u proteklih 10 godina svoje programe kreira i sprovodi u saradnji sa ključnim domaćim institucijama i organizacijama, kao i sa velikim brojem međunarodnih organizacija.

Najvažniji partneri Organizacije su jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Organizacija je sarađivala sa preko 120 opština i gradova, sprovodeći programe koji su unapredili rad institucija u okviru sistema socijalne zaštite, omladisnke politike i rada javnih uprava, ali i u oblasti ljudskih i manjinskih prava, na svim nivoima.

U toku realizacije programa ostvarena su strateška partnerstva sa resornim ministarstvima, čime su obezbeđeni preduslovi da rezultati dobijeni kroz različite programe i projekte, budu deo institucionalnih i sistemskih rešenja u radu državnih institucija i organizacija.


Organizaciona struktura:

Nacionalni nivo

Centralne kancelarije organizacije su smeštene u Beogradu i obuhvataju dve celine - kancelarijski prostor za stručne saradnike organizacije i prostor Trening centra sa sa kapacitetom za 20 polaznika. Centralna kancelarija je zadužena za komunikaciju i saradnju sa domaćim i međunarodnim donatorima, kao i institucijama i organizacijama na nacionalnom nivou.

Regionalni nivo

Rad na regionalnom nivou započet je krajem 2008. godine, kao odgovor na potrebu da između lokalnih partnera i centralne kancelarije postoji poseban nivo saradnje koji će sa jedne strane obezbediti regionalno umrežavanje projekata organizacije, a sa druge strane intenzivniju saradnju sa regionani akterima (mediji, regionalne NVO, pojedine državne institucije).

Organizacija ima 7 regionalnih punktova u sledećim gradovima - Subotica, Novi Sad, Valjevo, Kragujevac, Užice, Zaječar i Niš.

Lokalni nivo

Rad na lokalnom nivou je ključni programski nivo rada organizacije a programi i projekti se sprovode u partnerstvu sa lokalnim samoupravama. U periodu od 2005 – 2013. godine, ostvarena je saradnja sa preko 120 lokalnih samouprava /gradske uprava u Srbiji, na programima koje sprovodi organizacija